088 200 15 25 sto@glr.nl

Voorwaarden

We willen graag een aantal afspraken van tevoren maken

Denk hierbij aan afspraken met betrekking tot waar we kunnen parkeren en de AVG.

Tech Xpress uitgeschoven

De volgende zaken zijn van belang:

Z

De AVG is door uw school afgedekt dan wel geregeld met de ouders.

Z

Bij voorkeur is er een leerkracht of een assistent aanwezig op de dag zelf. Dan kunnen er foto’s gemaakt worden die u zelf kunt delen met de ouders.

Z

De handleiding is door de groepsleerkracht doorgenomen en de introductievideo is getoond.

Z

Eventuele vergunningen of ontheffingen zijn door uw school geregeld.

Z

Maximale afstand vanuit Rotterdam centrum is 25 kilometer.

Z

Maximale groepsgrootte 14 leerlingen. We kunnen 2 groepen per dag begeleiden. Bij een grotere groep komen we graag twee keer langs.

Z

Er zijn géén kosten vanuit de Tech Xpress aan het bezoek verbonden tenzij de reservering binnen 10 dagen voor het geplande bezoek door u wordt geannuleerd. In dat geval brengen we 100 euro onkosten in rekening.

Parkeren

In verband met de grootte van de Tech Xpress vragen om rekening te houden met een ruimte van minimaal 20 x 6 meter. Dit is inclusief ruimte om te kunnen manoeuvreren. Het kan nodig zijn om een ontheffing parkeerverbod en/of een ontheffing Algemene Plaatselijke Verordening Parkeren aan te vragen voor de Tech Xpress. De aanvraag en de bijkomende kosten zijn voor uw rekening. Dat geldt ook voor eventuele kosten betaald parkeren. Een aanvraag bij de gemeente kan enige dagen duren. 

Het is belangrijk dat we van tevoren goed weten waar de Tech Xpress komt te staan zodat we onze route kunnen voorbereiden. 

Gebruik van foto’s

De GLR Tech Xpress mag op grond van het privacybeleid van de school en de individuele gegevens van hun deelnemers hieromtrent, beeldmateriaal waarop leerlingen en personeel NIET herkenbaar zijn, vrij gebruiken op GLR-websites en (social)mediakanalen. Niet herkenbaar betekent dat mensen niet met hun gezichten op de foto staan en niet herkenbaar zijn aan uiterlijke kenmerken. We gebruiken wel foto’s waarop het schoolgebouw staat. Voor foto’s die u op onze website of (social)mediakanalen tegenkomt waarop mensen herkenbaar zijn afgebeeld, hebben toestemming gevraagd en gekregen.

Disclaimer

De GLR Tech Xpress is een dienst die het Grafisch Lyceum Rotterdam in overleg met uw organisatie aanbiedt. Hoewel het GLR zijn best doet om deze dienst zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het GLR niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten of schade, voortkomend uit deze dienst. Het GLR ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

De GLR Tech Xpress maakt gebruik van (social)mediakanalen maar is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze kanalen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op de button te klikken, accepteert u deze cookies.   Zie onze disclaimer en privacy policy