088 200 15 25 sto@glr.nl

Kerndoelen

Primair onderwijs

We sluiten aan bij kerndoelen van Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld (Natuur en techniek) en Kunstzinnige oriëntatie. Zie https://bit.ly/3u4354x

Kerndoel 2

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren:

 • bij de workshop nieuwsuitzending en razende reporter. De leerlingen die de presentatie gaan verzorgen zullen zelf teksten moeten schrijven en deze over moeten brengen op film.
 • De razende reporters nemen interviews af. De reporters zullen een paar vragen moeten voorbereiden en moeten oefenen met degene die ze gaan interviewen.
 • Er moeten goede afspraken gemaakt worden tussen de reporters, de nieuwslezers en de regie. Het gaat hierbij om het geven (en opvolgen) van commando’s tijdens de livestream. De groep zal van tevoren samen moeten overleggen welke commando’s de groep logisch vind en op welk moment welke informatie getoond moet worden.
Kerndoel 4

de leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen):

 • we leveren korte handleidingen voor de bediening van de apparaten. Daarnaast maken we video’s voor extra verdieping (theoriekennis) en extra opdrachten. Dit kan gekozen worden door leerlingen die daar behoefte aan hebben.
Kerndoel 5

De leerlingen leren naar vorm en inhoud teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen:

 • dit is met name relevant voor de presentatoren en dan alleen wanneer zij hun eigen teksten hebben geschreven. Eventueel kunt u beslissen om van tevoren met de klas items te schrijven en de beste items te gebruiken in de uitzending. In dat geval kan dit kerndoel aan de orde komen voor de hele klas.
Kerndoel 44

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik:

 • dit komt bij alle workshops aan de orde. Nu zijn professionele camera’s weliswaar geen onderdeel van het dagelijks gebruik van een kind maar de beelden die een kind op de tv ziet wel. De workshops geven inzicht in hoe een (live) televisie show gemaakt wordt of hoe een muziekstuk in elkaar zit.
Kerndoel 45

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren

 • nu is er niet bij alle workshops direct sprake van een technisch probleem maar wel van uitproberen (strategie bedenken) en aanpassen (evalueren). 
Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren)

 • Bij de TECH XPRESS gaat het alleen maar om beelden, muziek en beweging. De kinderen zijn allemaal bezig met een uiting. 
Voortgezet onderwijs

We sluiten aan bij kerndoelen van Nederlands, Mens & Natuur en Kunst & Cultuur. Zie https://bit.ly/3dhJeIs

Nederlands
1: de leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken

 • Dit komt aan de orde bij de workshops greenscreen en de razende reporter.
 • De leerlingen die de presentatie vanachter het greenscreen gaan verzorgen zullen zelf teksten moeten schrijven en over moeten brengen op het publiek.
 • De razende reporters zullen per interview een korte inleiding moeten vertellen, duidelijke vragen moeten stellen en eventueel de geïnterviewde op gang moeten helpen.
 • Degenen die geïnterviewd worden tijdens de livestream zullen een begrijpelijk verhaal over de gevolgde workshop en hun werk moeten vertellen.

2: de leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien.

 • Dit zal vooral van belang zijn voor de nieuwslezers aangezien zij het gezicht zijn van de livestream. Correcte zinnen zijn essentieel.

6: de leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep.

 • Reporters, nieuwslezers en regie moeten onderling goed afspraken maken voordat de show begint. Het gaat hierbij om het geven (en opvolgen) van commando’s tijdens de livestream. De groep zal van tevoren samen moeten overleggen welke commando’s de groep logisch vind en op welk moment welke informatie getoond moet worden.

7: de leerling leert een mondelinge presentatie te geven.

 • Dit geldt voor alle leerlingen die geïnterviewd worden. Er is niet sprake van een volwaardige presentatie maar de leerling zal evengoed zijn verhaal moeten overbrengen.

9: de leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren.

 • De presentatoren zullen de teksten moeten schrijven en oefenen.
 • De razende reporters zullen een paar vragen moeten voorbereiden en moeten oefenen met de geïnterviewde.
 • Daarnaast zal tijdens het overleg een duidelijke planning met betrekking tot de communicatie opgezet moeten worden.
Mens en natuur

32: de leerling leert te werken met theorieën en modellen door onderzoek te doen naar natuurkundige en scheikundige verschijnselen als elektriciteit, geluid, licht, beweging, energie en materie.

 • Tijdens de sound workshop gaan de leerlingen werken aan een stuk geluid bij een film. Bij deze workshop zit theorie over de vierkwartsmaat.
 • Voor de leerlingen die met de afstandsbestuurbare wagen rijden is er een extra moeilijkheid dat de wagen bestuurd moet worden terwijl er tegelijkertijd (vanaf een laag perspectief) gefilmd moet worden.
 • Voor de cameramensen is licht in combinatie met beweging essentieel om bruikbare beelden vast te leggen. Bij deze workshop zit theorie over scherptediepte en perspectief.
 • Bij de workshop theaterlicht is het eindresultaat een virtuele presentatie. Licht en beweging bestaan dan alleen maar in de digitale wereld.

33: de leerling leert door onderzoek kennis te verwerven over voor hem relevante technische producten en systemen, leert deze kennis naar waarde te schatten en op planmatige wijze een technisch product te ontwerpen en te maken.

 • Bij iedere workshop is onderzoek nodig. We gaan er vanuit dat de leerlingen niet of nauwelijks bekend is met de professionele AV apparatuur die we mee nemen. Alles zal dus enig onderzoek nodig hebben. 
Kunst en cultuur

48: de leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen.

 • Bij de workshops camera, sounddesign, video editing en theaterlicht is er een directe relatie tussen het gemaakte werk en het uitdrukken/vastleggen van emoties.

49: de leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren.

 • Dit is op alle workshops van toepassing. De hele klas werkt samen aan de live opname. Iedereen is verantwoordelijk voor een onderdeel van deze presentatie.

51: de leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer

 • Dit geldt voor alle workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op de button te klikken, accepteert u deze cookies.   Zie onze disclaimer en privacy policy